Vaše prezentace

Vaše prezentace

Vytvoření cenové nabídky je přehledné, rychlé a snadné. Systém zná několik možností slev, nebo přirážek, cenovou nabídku řídí podle nastavených obchodních podmínek zákazníka a nabízí k dispozici několik možností tiskových sestav tak, abyste vytvořili nabídku, která je zároveň vašim marketingovým materiálům. Po pár dnech od vytvoření cenové nabídky vás systém sám vyzve, abyste nezapomněli kontaktovat zákazníka.

Z cenové nabídky je dále možné vytvořit přijatou, nebo vydanou objednávku a vystavenou i zálohovou fakturu. Evidence smluv je rozšířením modulu přijatých objednávek. V objednávkách můžete sledovat i stav jednotlivých položek, zejména pokud se jedná o plnění v delším časovém horizontu. Vidíte tak, která položka je objednána, která je již u zákazníka, která je na skladě a pod.


Každé podnikání je jedinečné

Přizpůsobení na míru. V dnešní době se již uniformita "nenosí". Každému zákazníkovi umíme systém přizpůsobit podle jeho specifických podmínek a požadavků tak, aby co nejlépe napomáhal plnění jeho každodenních úkolů a byl opravdu užitečný. Většina našich zákazníků ráno, když přijde do práce spustí Offeris a pak ho používá celý den, protože je to pro ně hlavní zdroj informací ve firmě.

Zpět