Modul Úkoly

Úkoly

Úkoly jsou propojeny s celým systémem. V evidenci firem vidíte všechny úkoly (minulé i budoucí), které se vážou na konkrétní firmu, např.. je třeba zatelefonovat panu XYZ. V produktech můžete zadat úkol odpovědnému pracovníkovi, že je nutné přecenění produkt, změnit popis. V cenových nabídkách si poznačíte kdy jste se dohodli se zákazníkem na dalším kroku a pod.

Sumář všech úkolů bez ohledu na to, kde úloha vznikla se nachází v modulu Úkoly. Zde můžete vidět nejen své úkoly ale i úkoly určené vašim spolupracovníkům (pokud na to máte příslušná přístupová práva). Využití je například v případě, že jeden pracovník je na dovolené a jeho úkoly bude během jeho nepřítomnosti řešit jeho kolega.Moduly systému Offeris

Obchodní software Offeris slouží k zefektivnění vašeho pracovního času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidence zákazníků, hromadný e-mail, tisk štítků
Produkty Produkty
cenotvorba, přecenění, typy, příslušenství
Katalog Katalog
tvorba katalogů, export do PDF, web
Sklad Sklad
příjemky, výdejky, dodací listy, stav na skladě
Cenové nabídky Cenové nabídky
rychlá tvorba cenových nabídek
Objednávky Objednávky
přijaté a vydané objednávky, i z cenové nabídky
Faktury Faktury
zálohové i ostré faktury, sledování úhrad
Obchodní případy Obchodní případy
složka, která obsahuje vše ke danému obchodu
Statistiky Statistiky
statistiky ziskovosti, nejlepší zákazníci
Úkoly Úkoly
telefonát, setkání, přehled o úkolech