Modul Statistiky

Statistiky

Abyste věděli správně rozhodovat, potřebujete správné informace. V Offerisu se rychle zorientujete v úspěšných cenových nabídkách, nebo objednávkách a vývoji faktur za určité časové období.

Kromě toho systém obsahuje i grafické znázornění důvodu finálního stavu cenových nabídek, to znamená, že vidíte, kolik nabídek jste vyhráli, protože jste měli lepší cenu nebo lepší služby než konkurence, nebo naopak, kolik jste jich kvůli ceně prohráli. Kritéria si určujete sami.

Neméně zajímavou statistikou může být i zdroj kontaktu, jak se k vám zákazníci dostali. Můžete si tak vyhodnotit, kolik zákazníků je stálých, kolik přišlo díky doporučení podle jiného vašeho zákazníka, přes internet, díky tištěné reklamě a podobně.

Systém eviduje každou aktivní operaci, kterou v něm kdokoliv vykoná. Výsledkem je přehled, kde vidíte, co který uživatel v daném období se systémem dělal, co měnil, co vymazal a pod. Aktivní operace je přidání záznamu, úprava záznamu a vymazání záznamu. Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu používání systému, neztratíte je ani za 10 let.Moduly systému Offeris

Obchodní software Offeris slouží k zefektivnění vašeho pracovního času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidence zákazníků, hromadný e-mail, tisk štítků
Produkty Produkty
cenotvorba, přecenění, typy, příslušenství
Katalog Katalog
tvorba katalogů, export do PDF, web
Sklad Sklad
příjemky, výdejky, dodací listy, stav na skladě
Cenové nabídky Cenové nabídky
rychlá tvorba cenových nabídek
Objednávky Objednávky
přijaté a vydané objednávky, i z cenové nabídky
Faktury Faktury
zálohové i ostré faktury, sledování úhrad
Obchodní případy Obchodní případy
složka, která obsahuje vše ke danému obchodu
Statistiky Statistiky
statistiky ziskovosti, nejlepší zákazníci
Úkoly Úkoly
telefonát, setkání, přehled o úkolech