Modul Objednávky (přijaté, vydané)

Objednávky (přijaté, vydané)

Vytvořili jste cenovou nabídku a zákazník se pro vaši nabídku rozhodl. V tom případě si snadno vytvoříte z cenové nabídky přijatou objednávku, která má sloužit k potvrzení zákazníkům. Můžete ji ještě upravit, čili nemusí přesně odpovídat cenové nabídce, protože zákazník se rozhodl, že vezme ještě o něco více, či méně.

Vydanou objednávku, tj. objednávku, kterou vy zasíláte svému dodavateli můžete vytvořit buď z cenové nabídky nebo z položek přijaté objednávky. Pak v přijaté objednávce uvidíte, které položky jste již objednali a jakou objednávkou a které položky ještě čekají na své objednání, pokud je potřeba.

Z přijaté objednávky můžete snadno vytvořit vydaný dodací list a naopak, z vydané objednávky vytvoříte přijatý dodací list.

Ke přijaté objednávce dále můžete přiřadit smlouvu, kterou podepíšete s vaším zákazníkem. V systému si vytvoříte šablony smluv a potom pro konkrétní případ pouze upravíte specifické podmínky, které jste si dohodli se zákazníkem. Údaje do smlouvy jsou automaticky natažené z příslušné objednávky.Moduly systému Offeris

Obchodní software Offeris slouží k zefektivnění vašeho pracovního času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidence zákazníků, hromadný e-mail, tisk štítků
Produkty Produkty
cenotvorba, přecenění, typy, příslušenství
Katalog Katalog
tvorba katalogů, export do PDF, web
Sklad Sklad
příjemky, výdejky, dodací listy, stav na skladě
Cenové nabídky Cenové nabídky
rychlá tvorba cenových nabídek
Objednávky Objednávky
přijaté a vydané objednávky, i z cenové nabídky
Faktury Faktury
zálohové i ostré faktury, sledování úhrad
Obchodní případy Obchodní případy
složka, která obsahuje vše ke danému obchodu
Statistiky Statistiky
statistiky ziskovosti, nejlepší zákazníci
Úkoly Úkoly
telefonát, setkání, přehled o úkolech