Modul Faktury (vystaveny, zálohové, přijaté)

Faktury (vystaveny, zálohové, přijaté)

Logickým pokračováním úspěšné přijaté objednávky (ale i cenové nabídky) je vystavení faktury. Tato může být buď daňovým dokladem nebo to bude zálohová faktura. Takovou fakturu pak můžete vytisknout a / nebo přímo poslat zákazníkovi e-mailem.

Systém sleduje termíny splatností jakož i dílčí úhrady, přičemž vás upozorní na faktury, které jsou již po splatnosti a kolik ještě zbývá uhradit. Toto platí pro vystavené tak pro přijaté faktury.

Na základě údajů z fakturace si můžete prohlédnout statistiku zobrazující tok financí ve vaší společnosti po měsících, kvartálech a letech. K dispozici máte i orientační výpočet DPH (v případě, že používáte i přijaté faktury), částku, kterou očekáváte, že přijde na váš účet, částku, která je po splatnosti a totéž i naopak, tj. částku, kterou vy budete hradit a kolik je z toho po splatnosti.

Ve statistice dále najdete seznam vašich nejlepších zákazníků seřazených podle výšky obratu v daném roce a počet faktur, které tento obrat vytvořili. Toto vše pro každou měnu (domácí i cizí) samostatně.

Systém umožňuje i tisk faktur do zahraničí, v různých jazycích, měnách a samozřejmě zohledňuje dohodnuté obchodní podmínky vašeho zákazníka.Moduly systému Offeris

Obchodní software Offeris slouží k zefektivnění vašeho pracovního času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidence zákazníků, hromadný e-mail, tisk štítků
Produkty Produkty
cenotvorba, přecenění, typy, příslušenství
Katalog Katalog
tvorba katalogů, export do PDF, web
Sklad Sklad
příjemky, výdejky, dodací listy, stav na skladě
Cenové nabídky Cenové nabídky
rychlá tvorba cenových nabídek
Objednávky Objednávky
přijaté a vydané objednávky, i z cenové nabídky
Faktury Faktury
zálohové i ostré faktury, sledování úhrad
Obchodní případy Obchodní případy
složka, která obsahuje vše ke danému obchodu
Statistiky Statistiky
statistiky ziskovosti, nejlepší zákazníci
Úkoly Úkoly
telefonát, setkání, přehled o úkolech