Modul Cenové nabídky

Cenové nabídky

Cenové nabídky jsou základem celého informačního systému Offeris. Vytvořit cenovou nabídku je opravdu rychlé, pouze si vyberete firmu a / nebo osobu, jejíž nabídku tvoříte a přidáte produkty.

Každý produkt má vyčíslenou svou prodejní cenu před slevou, po slevě, množství, měrnou jednotku, popis, obrázek a také nákupní cenu (interně pro účely přehledu o ziskovosti dané cenové nabídky). Díky informaci o výši marže na daný produkt, či celou cenovou nabídku se můžete rozhodovat o výši možné slevy pro vašeho zákazníka. Informace o nákupních cenách jsou přístupné pouze těm uživatelům, kterým to vy dovolíte.

Je přirozené, že vaše cenové nabídky nebudou tvořeny jednou položkou, proto máte k dispozici rozdělení cenové nabídky do sekci, přičemž každá sekce může mít svůj vlastní mezisoučet pro snadnější orientaci zákazníka.

Systém zná i kombinované slevy a přirážky. Typickou přirážkou je doprava nebo montáž, která může být dána určitým procentem z ceny technologie.

Stalo se vám už, že jste vytvořili cenovou nabídku pro zákazníka a ten se pro ni rozhodl až za rok? Jenže vám se mezitím změnily ceny. Jednoduše si z původní cenové nabídky vytvoříte novou kopií a dáte aktualizovat ceny.

Důležitou součástí modulu cenových nabídek je i tisk nabídky a její případné odeslání zákazníkovi e-mailem. Můžete si vybrat design cenové nabídky ze seznamu standardních tiskových sestav, nebo vám umíme připravit tiskovou sestavu i na míru například tak, aby odpovídala vaší firemní identitě (Corporate Identity). Také můžete mít různé designy tiskových sestav určeny i pro typy zákazníků - hotelu vytisknete cenovou nabídku s hotelovým motivem, pro průmysl si vytvoříte vzor sestavy s průmyslovým motivem, pro domácnosti si můžete vytvořit hravý motiv a podobně.

Po vytvoření cenové nabídky vás systém po pár dnech vyzve, abyste zadali informaci, jak se zákazník rozhodl. Pokud zavoláte zákazníkovi a ten vám řekne, že se máte ozvat o týden, poznačíte to do Offerisu a o týden vás Offeris opět vyzve, abyste zadali, jak nabídka dopadla. Opravdu platí, že ne vždy vyhraje nejlevnější, ale ten, kdo se o zákazníka skutečně zajímá.Moduly systému Offeris

Obchodní software Offeris slouží k zefektivnění vašeho pracovního času.

Firmy, osoby Firmy, osoby
evidence zákazníků, hromadný e-mail, tisk štítků
Produkty Produkty
cenotvorba, přecenění, typy, příslušenství
Katalog Katalog
tvorba katalogů, export do PDF, web
Sklad Sklad
příjemky, výdejky, dodací listy, stav na skladě
Cenové nabídky Cenové nabídky
rychlá tvorba cenových nabídek
Objednávky Objednávky
přijaté a vydané objednávky, i z cenové nabídky
Faktury Faktury
zálohové i ostré faktury, sledování úhrad
Obchodní případy Obchodní případy
složka, která obsahuje vše ke danému obchodu
Statistiky Statistiky
statistiky ziskovosti, nejlepší zákazníci
Úkoly Úkoly
telefonát, setkání, přehled o úkolech