Obchodní software

kde vše do sebe zapadá
Offeris je informační systém určený pro obchodní společnosti a obchodní oddělení výrobních společností. Celý systém je vytvořen tak, aby obchodník nemusel trávit čas u počítače v kanceláři, ale měl všechny údaje o zákazníkovi a celou svou agendu k dispozici všude sebou.
Cenové
nabídky
Cenová nabídka, objednávka, nebo faktura, kterou předáváte zákazníkovi je vaší prezentací. Klademe důraz na profesionální výstupy.
Komunikace
se zákazníky
Vždy víte o všech kontaktech se zákazníkem. Minulých i plánovaných. Obchodník je na dovolené? Zastoupí ho kolega.
Efektivní
práce
Firemní kontakty na jednom místě, snadná správa nabízených produktů, nebo cenová nabídka na pár kliků. V kanceláři i na cestách.

Ukázka tiskových sestav

Ceny v sloupci
Okénková obálka
Dodací list
Objednávka vydaná